انتخاب رشته آزمون YÖS دانشگاه های ترکیه 2017

مدارک لازم جهت ثبت نام آزمون های یوس دانشگاههای ترکیه:

تکمیل فرم ثبت نام موسسه

اسکن پاسپورت (صفحه اول)

اسکن عکس

کپی پاسپورت

هزینه ثبت نام(هزینه ثبت نام یوس دانشگاههای ترکیه حدود 100 الی 300 لیر است)

داوطلبان گرامی در صورت تمایل به انتخاب رشته در دانشگاههای ذیل تا تاریخهای مقرر همراه با مدارک مذکور به موسسه مراجعه نمایید. هزینه انتخاب رشته توسط موسسه مبلغ 1000000 ریال می باشد و بعد از تاریخ های اعلامی به هیچ وجه انتخاب رشته انجام نخواهد شد.

ضمنا  با کلیک بر روی نام هر دانشگاه و مراجعه به سایت مربوط به آن دانشگاه، میتوانید مراحل انتخاب رشته را شخصا انجام دهید.

دانشگاه چوکوروا

مدارک لازم : اسکن عکس 4*3 ، کارنامه آزمون، اسکن ترجمه ریز نمرات و مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی

مهلت ارائه مدارک به موسسه : 18 خرداد 96 ساعت 14

دانشگاه الوداغ

 مدارک لازم : اسکن عکس 4*3 ، کارنامه آزمون، اسکن اصل و ترجمه ریز نمرات و مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی

مهلت ارائه مدارک به موسسه : 9 خرداد 96 ساعت 14

دانشگاه سامسون

 مدارک لازم : اسکن عکس 4*3 ، کارنامه آزمون، اسکن ترجمه ریز نمرات و مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی

مهلت ارائه مدارک به موسسه : 15 تیر 96 ساعت 14

تاریخ شروع انتخاب رشته: 15 خرداد 96

داوطلبان گرامی در صورت تمایل به انتخاب رشته در دانشگاههای ذیل تا تاریخهای مقرر همراه با مدارک مذکور به موسسه مراجعه نمایید. هزینه انتخاب رشته توسط موسسه مبلغ 1000000 ریال می باشد و بعد از تاریخ های اعلامی به هیچ وجه انتخاب رشته انجام نخواهد شد.

ضمنا  با کلیک بر روی نام هر دانشگاه و مراجعه به سایت مربوط به آن دانشگاه، میتوانید مراحل انتخاب رشته را شخصا انجام دهید.

انتخاب رشته آزمون YÖS دانشگاه های ترکیه 2017

5/5 - (10 امتیاز)