دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت در ترکیه 2020

با بررسی‌های کارشناسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در نظر گرفتن سه نظام رتبه بندی معتبر بین المللی Times، QS و Shanghai  لیست دانشگاه‌های خارج از کشور مورد تایید وزارت بهداشت جهت ورودی‌های سال تحصیلی 2021-2020 در رشته های مرتبط با علوم پزشکی اعلام شد. این لیست سالیانه مورد بازبینی و بازنگری قرار می‌گیرد.

طبق اعلام وزارت بهداشت،و با توجه به مصوبه هفتادمین جلسه شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی، امکان انتقال دانشجویان به داخل کشور که از ابتدای سال 2019(1397/10/11)تحصیل خود را در یکی از دانشگاه‌های مورد تایید خارج از کشور آغاز نموده‌اند، ممنوع شده است و در صورت اتمام تحصیل این افراد، مدارک صادره طبق ضوابط اعلام شده قابل ارزشیابی خواهد بود.

ضمنا طبق تاکید وزارت بهداشت، کالج های وابسته به دانشگاه اصلی ذکر شده در لیست و شعب آن در سایر کشورها مورد تایید نبوده و مدارک صادره از آنها قابل ارزشیابی نمی باشد.

 

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در ترکیه سال ۲۰۲۰
لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در ترکیه سال ۲۰۲۰

لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت در ترکیه 2020 :

۱- دانشگاه آنکارا (Ankara University)

این دانشگاه دولتی بوده و در شهر آنکارا قرار دارد. برای تحصیل در این دانشگاه باید در یکی از آزمونهای YOS و یا SAT حد نصاب لازم را کسب نمایید.

2- دانشگاه آتاتورک (Ataturk university)

این دانشگاه دولتی بوده و در شهر ارزروم قرار دارد. برای تحصیل در این دانشگاه باید در یکی از آزمونهای YOS و یا SAT حد نصاب لازم را کسب نمایید.

3- دانشگاه اگه (Ege university)

این دانشگاه دولتی بوده و در شهر ازمیر قرار دارد. برای تحصیل در این دانشگاه باید در آزمون YOS حد نصاب لازم را کسب نمایید.

4- دانشگاه حاجت تپه (Hacettepe university)

این دانشگاه دولتی بوده و در شهر آنکارا قرار دارد. برای تحصیل در این دانشگاه باید در آزمون SAT حد نصاب لازم را کسب نمایید.

5- دانشگاه استانبول (Istanbul University)

این دانشگاه دولتی بوده و در شهر استانبول قرار دارد. برای تحصیل در این دانشگاه باید در آزمون YOS حد نصاب لازم را کسب نمایید.

6- دانشگاه کوچ (Koc University)

این دانشگاه خصوصی بوده و در شهر استانبول قرار دارد. برای تحصیل در این دانشگاه باید در آزمون SAT حد نصاب لازم را کسب نمایید.

7- دانشگاه سلیمان دمیرل (Suleyman Demirel University) فقط در رشته دندانپزشکی

این دانشگاه دولتی بوده و در شهر اسپارتا قرار دارد. برای تحصیل در این دانشگاه باید در یکی از آزمونهای YOS و یا SAT حد نصاب لازم را کسب نمایید.

۸- دانشگاه قاضی (Gazi University) فقط در رشته داندانپزشکی

این دانشگاه دولتی بوده و در شهر آنکارا قرار دارد. برای تحصیل در این دانشگاه باید در آزمون SAT حد نصاب لازم را کسب نمایید.

۹- دانشگاه کاتب چلبی ازمیر (Izmir Katip Celebi University) فقط در رشته داندانپزشکی

این دانشگاه دولتی بوده و در شهر ازمیر قرار دارد. برای تحصیل در این دانشگاه باید در یکی از آزمونهای YOS و یا SAT حد نصاب لازم را کسب نمایید.

5/5 - (1 امتیاز)