دانشگاه یدی تپه

نام انگلیسی : Yeditepe University
وبسایت: https://yeditepe.edu.tr

دانشگاه یدی تپه

نام انگلیسی : Yeditepe University
وبسایت: https://yeditepe.edu.tr

اطلاعات دانشگاه یدی تپه​

آدرس دانشگاه یدی تپه

آدرس پستی: ترکیه، استانبول، آتاشهر، محله­ ی اینون، ضلع جنوبی میدان کایشداغی، دانشگاه یدی­تپه.

تلفن: (+90) 0216578000

فکس: (+90) 0216578029

وبسایت: https://yeditepe.edu.tr

ایمیل:  info@yeditepe.edu.tr

موقعیت روی نقشه