دانشگاه آنکارای ترکیه اولین مدرسه عالی و دولتی ترکیه است که در سال  1925میلادی معادل سال 1304 شمسی توسط کمال آتاتورک تأسیس شد و با رشتۀ حقوق کار خود را شروع و سپس توسعه پیدا کرد. دانشکده ها و مدرسه های عالی این دانشگاه در جاهای مختلف شهر چون تاندوغان، ابن سینا، جِبِجی، دیش کاپی بی پازاری و درشهرهای کاستانامو و چانکری پخش شده است.

 

5/5 - (1 امتیاز)