post image
دانشگاههای ترکیه با sat 1399/01/12

آزمون اس ای تی SAT چیست؟

آزمون اس ای تی SAT یک آزمون استاندارد بین المللی است که به طور گسترده برای پذیرش دانشگاهها در ایالات متحده آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد. از سال 1926 ...

مدیر سایت
بدون دیدگاه