post image
شهریه دانشگاه باهچه شهیر 1399/04/30

دانشگاه باهچه شهیر (Bahçeşehir University)

ترکیه یکی از مقاصد اصلی برای دانشجویان ایرانی به شمار می رود و همه ساله دانشجویان بسیاری برای تحصیل در ترکیه اقدام می کنند. دندانپزشکی در ترکیه و پزشکی در ...

مدیر سایت
بدون دیدگاه