post image
شهریه دانشگاه سلیمان دمیرل 1399/04/14

دانشگاه سلیمان دمیرل (Suleyman Demirel University)

دانشگاه سلیمان دمیرل (Suleyman Demirel University) که به اختصار SDU هم  گفته می شود یکی از دانشگاههای دولتی ترکیه است  که به نام سلیمان دمیرل رئیس جمهور سابق ترکیه در ...

مدیر سایت
بدون دیدگاه