post image
ankara university 1399/04/03

محوطه زیبای دانشگاه آنکارا در روزهای بهاری و قرنطینه

دانشگاه آنکارای ترکیه اولین مدرسه عالی و دولتی ترکیه است که در سال  1925میلادی معادل سال 1304 شمسی توسط کمال آتاتورک تأسیس شد و با رشتۀ حقوق کار خود را ...

مدیر سایت
بدون دیدگاه
post image
ankara university 1399/01/24

دانشگاه آنکارا (Ankara University)

آنکارا دومین شهر بزرگ ترکیه است که دانشگاه‌های زیادی مانند آنکارا، حاجت تپه، قاضی، آتیلیم، فنی خاورمیانه، بیلکنت و کانکایا در آن وجود دارند که با هزینه‌ها  و امکانات مناسب ...

تیم تولید محتوا
بدون دیدگاه