post image
izmir katib celebi university 1399/01/25

دانشگاه کاتیب چلبی ازمیر (Izmir Katib Celebi University)

کاتیب چلبی یک از متفکران علم و دانش ترکیه است که در سال 1609 میلادی متولد و تا سال 1657 در حیات بود. این دانشمند ترکیه ای در زمینۀ جغرافیا، ...

تیم تولید محتوا
بدون دیدگاه