زمان آزمون یوس (YÖS) یکی از دغدغه های داوطلبان و دانشجویان تحصیل در ترکیه می باشد. آزمون یوس (YÖS) به معنی آزمون ورودی دانشجویان خارجی جهت ورود به دانشگاههای ترکیه است. این امتحان به دانشجویان این امکان را می دهد تا موضوعاتی مانند پزشکی، حقوق، روانشناسی، داروسازی، مهندسی مکانیک، معماری و رشته های دیگر در مقطع لیسانس را در ترکیه تحصیل کنند.

[lwptoc]

لیست رشته های تحصیلی که با آزمون یوس می توانید تحصیل کنید در وبسایت هر دانشگاه توضیح داده شده است. اگر شما دانشجوی بین الملل هستید و در مقطع دبیرستان فارغ التحصیل شده اید، و یا مدرکی معادل دیپلم دارید، می توانید در آزمون یوس ثبت نام کنید. علاوه بر آن ، شما باید شرایط ثبت نام را که توسط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تعیین می شود، داشته باشید.

در ترکیه ، هر مؤسسه و دانشگاه شرایط و اولویتهای متفاوتی برای پذیرش دانشجویان بین المللی دارد. بنابراین ، ابتدا باید لیستی از دانشگاههای مورد نظرتان و همچنین شرایط آن دانشگاه یا انستیتوی مورد نظر خود را تهیه کنید.

زمان آزمون یوس

حتما بخوانید:

مدارک لازم جهت ثبت نام آزمون های یوس ترکیه

  • تکمیل فرم ثبت نام موسسه
  • اسکن پاسپورت (صفحه اول)
  • اسکن عکس
  • کپی پاسپورت
  • هزینه ثبت نام

 

زمان آزمون یوس (YÖS) دانشگاههای ترکیه در سال 2022

 

آزمون یوس دانشگاه آنکارا

تاریخ آزمون  آنلاین : ۱۲ تیر ۱۴۰1

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۲۲ خرداد ۱۴۰1 ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۱۰۰۰ لیر

 

آزمون یوس دانشگاه جراح پاشا استانبول

تاریخ آزمون : ۱۲ تیر ۱۴۰1 ساعت ۱۵

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۵ خرداد ۱۴۰1 تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۵۰۰ لیر + ۵۰ لیر (حواله)

 

آزمون یوس دانشگاه اژه ازمیر

تاریخ آزمون : ۲۹ خرداد ۱۴۰1

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه:

هزینه ثبت نام : ۴۵۰ لیر + ۵۰ لیر (حواله)

 

آزمون یوس دانشگاه 19 مایس سامسون

تاریخ آزمون : ۱ خرداد ۱۴۰1 ساعت۱۳

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۴۰۰ لیر + ۵۰ لیر (حواله)

 

آزمون یوس دانشگاه استانبول

تاریخ آزمون : ۱۹ تیر ۱۴۰1  ساعت ۱۵

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۴۹۰ لیر + ۵۰ لیر (حواله)

 

آزمون یوس دانشگاه کاتیب چلبی ازمیر

پذیرش با شرایط زیر

از طریق نمره آزمون یوس دانشگاههای دیگر

معدل دیپلم

نمره آزمون SAT

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۵ خرداد  ۱۴۰1 تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام :

ظرفیت ها :  پزشکی ۲۰ نفر  –  دندانپزشکی ترکی ۱۰ نفر  –  دندانپزشکی انگلیسی ۱۲ نفر –  داروسازی ۱۰ نفر

 

آزمون یوس دانشگاه آجی بادم

پذیرش با شرایط زیر:

معدل دیپلم بالای ۱۸ برای رشته پزشکی

معدل دیپلم بالای ۱۲برای رشته های دیگر

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۲۹تیر  ۱۴۰1 تا ساعت ۱۴

 

آزمون یوس دانشگاه هارران

تاریخ آزمون اول : ۷ فروردین ۱۴۰1 ساعت۱۴

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه برای آزمون اول: ۱۳ اسفند ۹۹ تا ساعت ۱۴

تاریخ آزمون دوم : ۲۹ خرداد ۱۴۰0 ساعت۱۴

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه برای آزمون دوم :۱۹ خرداد ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۱۵۰ لیر + ۵۰ لیر (حواله)

 

آزمون یوس دانشگاه مصطفی کمال

تاریخ آزمون : ۱ خرداد ۱۴۰1

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه:۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۵۰ لیر + ۵۰ لیر (حواله)

 

آزمون یوس دانشگاه کارادنیز

تاریخ آزمون : ۱۲ تیر ۱۴۰1 ساعت ۱۴

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه:۱۱ خرداد ۱۴۰1 تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۴۰۰ لیر + ۵۰ لیر (حواله)

 

آزمون یوس دانشگاه مارمارا

تاریخ آزمون : ۱۲ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰1 تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۴۰۰ لیر + ۵۰ لیر (حواله)

 

آزمون یوس دانشگاه ارجی اس

تاریخ آزمون : ۲۹ خرداد ۱۴۰1 ساعت ۱۴:۳۰

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه:۵ خرداد ۱۴۰1 تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۳۷۵ لیر + ۵۰ لیر (حواله)

 

آزمون یوس دانشگاه ارزروم تکنیک

تاریخ آزمون : ۹ خرداد ۱۴۰1 ساعت ۱۰

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه:۸ اردیبهشت ۱۴۰1 تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۲۵۰ لیر + ۵۰ لیر (حواله)

 

آزمون یوس دانشگاه مرسین

تاریخ آزمون : ۸ خرداد ۱۴۰1

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه:۲۲ اردیبهشت ۱۴۰1 تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۳۰۰ لیر + ۵۰ لیر (حواله)

 

آزمون یوس دانشگاه علاء الدین کیقباد (آلانیا)

تاریخ آزمون : ۱۴ مرداد ۱۴۰1 ساعت ۱۳

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۲۴ تیر ۱۴۰1 تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۲۵۰ لیر + ۵۰ لیر (حواله)

 

آزمون یوس دانشگاه چوکوروا

تاریخ آزمون : ۱۱ تیر ۱۴۰1 ساعت ۹:۳۰

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه:۳۰ اردیبهشت ۱۴۰1 تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۳۰۰ لیر + ۵۰ لیر (حواله)

 

آزمون یوس دانشگاه ساکاریا

تاریخ آزمون : ۲۲ خرداد ۱۴۰1 ساعت ۱۵

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه:۳۰ اردیبهشت ۱۴۰1 تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۴۰۰ لیر + ۵۰ لیر (حواله)

 

آزمون یوس دانشگاه قاضیان تپ

تاریخ آزمون : ۱۲ تیر ۱۴۰1 ساعت ۱۵

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۵ خرداد ۱۴۰1 تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۳۰۰ لیر + ۵۰ لیر (حواله)

 

آزمون یوس دانشگاه الوداغ

تاریخ آزمون حضوری : ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۰

تاریخ آزمون آنلاین : ۱۵ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۰

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام آزمون حضوری : ۴۰۰ لیر

هزینه ثبت نام آزمون آنلاین : ۶۰۰ لیر

 

آزمون یوس دانشگاه فیرات

تاریخ آزمون : ۹خرداد ۱۴۰۰  ساعت ۱۴

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه:۱۹ اردیبهشت  ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

بازه زمانی آمادگی آزمون:۲ فروردین الی ۲۶ اردیبهشت

هزینه ثبت نام : ۳۰۰ لیر + ۵۰ لیر (حواله)

 

آزمون یوس دانشگاه جمهوریت

تاریخ آزمون : ۱۵ خرداد ۱۴۰۰  ساعت ۱۴

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۲۵۰ لیر + ۵۰ لیر (حواله)

 

آزمون یوس دانشگاه پاموکاله

تاریخ آزمون : ۱۶ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۵

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۳۵۰ لیر + ۵۰ لیر (حواله)

 

آزمون یوس دانشگاه اینونو

تاریخ آزمون : ۲۹ خرداد ۱۴۰۰  ساعت۱۲

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

 

آزمون یوس دانشگاه گیرسون

تاریخ آزمون : ۹ تیر ۱۴۰۰  ساعت۱۳

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

 

آزمون یوس دانشگاه آنادولو

تاریخ آزمون آنلاین : ۸ خرداد ۱۴۰۰

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۱۵۰ لیر + ۵۰ لیر (حواله)

 

آزمون یوس دانشگاه کاستامونو

تاریخ آزمون  : ۸ خرداد ۱۴۰۰  ساعت ۱۳

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۳۰۰ لیر + ۵۰ لیر (حواله)

 

آزمون یوس دانشگاه کارابوک

تاریخ آزمون ها:

آزمون اول : ۷ خرداد ۱۴۰۰

آزمون دوم : ۱۱ تیر ۱۴۰۰

آزمون سوم : ۱۵ مرداد ۱۴۰۰

آزمون چهارم : ۱۲ شهریور ۱۴۰۰

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه:

آزمون اول: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

آزمون دوم: ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

آزمون سوم: ۳ مرداد ۱۴۰۰ تا  ساعت ۱۴

آزمون چهارم: ۱ شهریور ۱۴۰۰ تا  ساعت ۱۴

 

آزمون یوس دانشگاه سلجوق

تاریخ آزمون  : ۱۲ تیر۱۴۰۰  ساعت ۱۰

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

 

آزمون یوس دانشگاه یوزگات

تاریخ آزمون : ۹ خرداد ۱۴۰۰

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۱۵۰ لیر + ۵۰ لیر (حواله)

مراکز آزمون : یوزگات

 

آزمون یوس دانشگاه قاضی عثمان پاشا

تاریخ آزمون : ۲ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۴

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۴

هزینه ثبت نام : ۳۵۰  لیر + ۵۰ لیر (حواله)

 

آزمون یوس دانشگاه یوزونجی ییل وان

تاریخ آزمون : ۲۷ تیر ۱۴۰0

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۴

 

آزمون یوس دانشگاه آکدنیز آنتالیا

تاریخ آزمون : ۶ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۴

آخرین مهلت تحویل مدارک به موسسه: ۱۰ تیر  ۱۴۰۰ ساعت ۱۴

5/5 - (11 امتیاز)