ظرفیت پذیرش دانشگاه های پزشکی ترکیه دغدغه بسیاری از داوطلبان از کشور ایران هست . در این مقاله قصد داریم در مورد این موضوع صحبت کنیم. اگر دانشجویان قصد دارند در کشوری جدید مشغول به تحصیل باشند، باید ظرفیت پذیرش از دانشگاه های کشور مورد نظر را بدانند. اطلاع از ظریفیت دوره های تحصیلی مختلف باعث می شود تا دانشجویان بتوانند به راحتی برای ادامه تحصیلات خود تصمیم درستی بگیرند و دانشگاه مورد نظر خود را با دقت مورد بررسی قرار دهند. پس اطلاع از این شرایط بسیار مهم است.

[lwptoc]

ظرفیت پذیرش پزشکی ترکیه

دانشگاه های بسیاری برای تحصیل پزشکی در ترکیه و دندانپزشکی در ترکیه دوره های تحصیلی بسیاری را ارائه می دهند. شما می توانید برای تحصیل در دوره های خاصی که زیر مجموعه رشته های پزشکی هم هستند اقدام نمایید. از جمله این دوره های تحصیلی می توان به تحصیل داروسازی در ترکیه، تحصیل تخصص پزشکی در ترکیه، تحصیل پرستاری در ترکیه، تحصیل مامایی در ترکیه و … نیز اشاره نمود. هر کدام از این رشته ها در دانشگاه های مختلف کشور ترکیه دارای ظرفیت خاصی هستند و تعداد خاصی از دانشجویان را برای پذیرش قبول می کنند.

اگر تمایل به تحصیل در ترکیه برای رشته های پزشکی را دارید لازم است تا اقدامات ویژه ای انجام دهید. هر کدام از این اقدامات شما را برای رسیدن به نتیجه مورد نظرتان و تحصیل پزشکی در رشته مورد نظرتان آماده می کنند. هر مرحله که پیش می روید و موفقیت در هر مرحله را تنظیم می کنید، می توانید که به ظرفیت مورد نظر دانشگاه ها نزدیک تر شوید و در رشته مورد نظر خود تحصیل نمایید. به طور مثال برای پذیرش در رشته های پزشکی در ترکیه لازم است تا آزمون های خاصی را ثبت نام نموده و در آن ها شرکت کنید.

در صورت قبولی در این آزمون ها می توانید به راحتی در مسیر پذیرش از دانشگاه ها پیش بروید. دانشگاه های ترکیه علاوه بر این که در کل دنیا دارای رتبه های برتری هستند و بسیاری از آموزش های زبان انگلیسی را ارائه می دهند، با دانشگاه های سراسر دنیا و همچینن داخلی ترکیه نیز فعالیت می کند. بنابراین ، بسته به جایی که در حرفه خود هستید یا اهدافی که شما در نظر دارید ، دانشگاه های ترکیه می توانند چیزی متناسب با درخواست های شما ارائه دهند.

حتما بخوانید:

عدم افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی در ترکیه

در این بخش از مقاله قصد داریم در ارتباط با یکی از مهم ترین اخبار مربوط به پذیرش از دانشگاه های ترکیه صحبت کنیم. در حقیقت بحث ما صحبت در ارتباط با عدم افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاه های پزشکی در ترکیه می باشد. در سال های گذشته ظرفیت پذیرش دانشگاه های ترکیه برای رشته های پزشکی با قانون پنجاه درصد بوده است. امسال یعنی در سال دو هزار و بیست میلادی ظرفیت پذیرش رشته های مختلف در ترکیه به حالت آزاد در آمده است و دانشجویان رشته های مختلف البته به غیر از پزشکی و دندانپزشکی می توانند برای درخواست پذیرش امیدوار تر باشند.

در حقیقت هر دانشگاهی برای بخش بین الملل به دلخواه خود می تواند پذیرش داشته باشد. اما در رشته های پزشکی و دندانپزشکی در ترکیه این اتفاق نیفتاده است و مانند حالت سال های قبل کماکان ظرفیت پذیرش دانشگاه های پزشکی ترکیه برای دانشجویان به دو سهم پنجاه درصدی می رسد. در واقع کمامان ظرفیت پذیرش در رشته های پزشکی و و دندانپزشکی ترکیه برای دانشجویان بین المللی نیمی از کل ظرفیت رشته مربوطه خواهد بود. دقت کنید که این کار به دلیل شرایط بسیار خاص رشته های پزشکی و دندانپزشکی می باشد. علاوه بر آن امکانات دانشگاه های پزشکی ترکیه برای دانشحویان بین المللی و پذیرش آن ها دارای محدودیت های خاصی می باشد.

پذیرش دانشگاه های پزشکی ترکیه

ظرفیت پذیرش پزشکی در دانشگاه های مختلف ترکیه

در این بخش از مقاله ما در ارتباط با ظرفیت پذیرش دانشگاه های پزشکی ترکیه صحبت می کنیم تا ببینیم که هز دانشگاه چه ظرفیت خاصی را برای رشته پزشکی و دندانپزشکی در شرایط خاص ارائه می دهد. البته در زمینه ظرفیت پذیرش از دانشگاه های مختلف باید به مولفه های بسیاری دقت داشته باشید. یکی از مهم ترین مولفه های تاثیر گذار بر ظرفیت پذیرش رشته پزشکی دانشگاه های ترکیه، مسئله زبان است.

توجه به این نکته ضروری است که تحصیل در دانشگاه های ترکیه در مقاطع مختلف و در رشته های مختلف به زبان های ترکی استانبولی و انگلیسی امکان پذیر است. از این رو باید به ظرفیت پذیرش برای هر رشته در هر زبان تحصیلی توجه داشت. به عبارتی هر زبان تحصیلی دارای ظرفیت خاصی برای دانشجویان است. پس برای پذیرش در دانشگاه های ترکیه برای رشته های پزشکی و دندانپزشکی باید مولفه زبان تحصیل را به دقت بررسی کنید. حال ببینیم ظرفیت پذیرش پزشکی و دندانپزشکی در دانشگاه های مختلف ترکیه چگونه است؟؟

ظرفیت رشته پزشکی در دانشگاه های ترکیه

 • دانشگاه آدیامان : 21 نفر
 • دانشگاه افیون کاراحیصار 10 نفر
 • دانشگاه اکدینز: 15 نفر
 • دانشگاه علاالدین کیقباد : 2 نفر
 • دانشگاه انکارا : 20 نفر ترکی – 20 نفر انگلیسی
 • دانشگاه ییلدرم بیازیت انکارا : 50 نفر ترکی – 58 نفر انگلیسی
 • دانشگاه اتاتورک : 10 نفر ترکی – 10 انگلیسی
 • دانشگاه عدنان مندرس ایدین : 30 نفر
 • دانشگاه بالک اسیر : 10 نفر
 • دانشگاه ابانت عزت بایسال بولو : 35 نفر
 • دانشگاه اولوداغ : 51 نفر
 • دانشگاه 18 مارت چاناککاله : 15 نفر
 • دانشگاه چوکوروا : 15 نفر
 • دانشگاه دجله دیارباکر : 40 نفر
 • دانشگاه 9 ایلول ازمیر : 70 نفر
 • دانشگاه دوزجه : 10 نفر
 • دانشگاه اگه ازمیر: 20 نفر
 • دانشگاه ارجیس : 25 نفر
 • دانشگاه بن علی ییلدم ارزینجان : 10 نفر
 • دانشگاه عثمان قاضی اسکی شهیر : 35 نفر
 • دانشگاه قاضی انکارا : 10 نفر ترکی – 15 نفر انگلیسی
 • دانشگاه قاضی انتب : 80 نفر ترکی – 30 نفر انگلیسی
 • دانشگاه گیرسون : 3 نفر
 • دانشگاه حاجت تپه : 25 نفر انگلیسی
 • دانشگاه هارران : 11 نفر
 • دانشگاه مطففی کمال هاتای : 10 نفر
 • دانشگاه هیتیت : 10 نفر
 • دانشگاه اینونو : 22 نفر ترکی – 11 نفر انگلیسی
 • دانشگاه مدنیت استانبول : 30 نفر
 • دانشگاه استانبول : 15 نفر ترکی – 6 نفر انگلیسی 4
 • دانشگاه جراح پاشا استانبول : 20 نفر ترکی – 10 نفر انگلیسی
 • دانشگاه کاتب چلبی ازمیر : 20 نفر
 • دانشگاه سوتچو امام کاهران ماراش : 15 نفر
 • دانشگاه کارابوک : 45 نفر
 • دانشگاه کارادنیز تکنیک : 20 نفر
 • دانشگاه کاستامونو : 2 نفر
 • دانشگاه کرککاله ک 3 نفر
 • دانشگاه اهی اوران : 20 نفر
 • دانشگاه کوجاعلی : 10 نفر
 • دانشگاه علوم درمانی (ساغلیک ییلیملری ) کوتاهیا : 10 نفر
 • دانشگاه توگورت اوزال مالاتیا ک 8 نفر
 • دانشگاه جلال بایار : 10 نفر
 • دانشگاه مارمارا : 4 نفر انگلیسی
 • دانشگاه مرسین : 40 نفر
 • دانشگاه ستکی کوجمان موعلا : 12 نفر ترکی – 8 نفر انگلیسی
 • دانشگاه نجم الدین اربکان : 21 نفر
 • دانشگاه عمر حالیص دمیر : 7 نفر
 • دانشگاه 19 ماییس سامسون : 60 نفر ترکی – 30 نفر انگلیسی
 • دانشگاه اردو : 10 نفر
 • دانشگاه پاموککاله : 20 نفر
 • دانشگاه رجب طیب اردوغان : 5 نفر
 • دانشگاه ساغلیک بیلیملری : 10 نفر پزشکی ترکی انکارا- 20 نفر پزشکی ترکی استانبول – 60 نفر پزشکی انگلیسی استانبول
 • دانشگاه ساکاریا : 40 نفر
 • دانشگاه سلچوک : 20 نفر
 • دانشگاه جمهوریت سیواس : 35 نفر
 • دانشگاه سلیمان دمیرل : 10 نفر
 • دانشگاه نامیک کمال تکیرداغ : 30 نفر
 • دانشگاه تراکیا : 50 نفر
 • دانشگاه اوشاک : 10 نفر
 • دانشگاه یوزونجوییل وان : 10 نفر
 • دانشگاه بوزوک یوزگات : 10 نفر
 • دانشگاه بولنت اجونت : 10 نفر

ظرفیت رشته پزشکی در دانشگاه های خصوصی

 • دانشگاه اجی بادم : 20 نفر انگلیسی
 • دانشگاه التن باش : 30 نفر انگلیسی
 • دانشگاه انکارا مدیپل : 30 نفر ترکی – 30 نفر انگلیسی
 • دانشگاه اتیلیم : 70 نفر انگلیسی
 • دانشگاه باحچه شهیر : 83 نفر انگلیسی
 • دانشگاه باشکنت : 20 نفر ترکی – 15 نفر انگلیسی
 • دانشگاه بیکنت : 30 نفر
 • دانشگاه بزم عالم : 20 نفر
 • دانشگاه بیرونی : 40 نفر ترکی – 25 نفر انگلیسی
 • دانشگاه بیلیم استانبول : 45 نفر
 • دانشگاه حالیج : 45 نفر ترکی – 20 نفر انگلیسی
 • دانشگاه ارل استانبول : 20 نفر
 • دانشگاه اطلس : 30 نفر ترکی – 20 نفر انگلیسی
 • دانشگاه ایدین استانبول : 90 نفر ترکی – 60 نفر انگلیسی
 • دانشگاه استانبول مدیپل : 55 نفر ترکی – 80 نفر انگلیسی
 • دانشگاه اوکان : 40 نفر ترکی – 40 نفر انگلیسی
 • دانشگاه ساغلیک و تکنولوژی استانبول : 60 نفر ترکی – 40 نفر انگلیسی
 • دانشگاه ینی یوزییل : 45 نفر
 • دانشگاه ایستینیه : 44 نفر ترکی – 60 نفر انگلیسی
 • دانشگاه اکونومی ازمیز : 20 نفر انگلیسی
 • دانشگاه تینازتپه ازمیر : 60 نفر
 • دانشگاه کوچ : 25 نفر انگلیسی
 • دانشگاه kto کاراتای قونیه : 18 نفز ترکی – 2 نفر بورس صد – 10 نفر بورس پنجاه درصد
 • دانشگاه لقمان حکیم » 45 نفر ترکی – 30 نفر انگلیسی
5/5 - (3 امتیاز)