دانشگاه های آنكارا
منتشر شده در 1399/04/03

محوطه زیبای دانشگاه آنکارا در روزهای بهاری و قرنطینه

دانشگاه آنکارای ترکیه اولین مدرسه عالی و دولتی ترکیه است که در سال  1925میلادی معادل سال 1304 شمسی توسط کمال آتاتورک تأسیس شد و با رشتۀ حقوق کار خود را ...

خانه جستجو مشاوره تماس با ما
تماس با کارشناسان موسسه