اگر جزو بستگان نزدیک کسی هستید که تابعیت روسیه را دارد، می‌توانید تحت قوانین اتحاد خانواده برای مهاجرت به این کشور با ویزای همراه روسیه، اقدام کنید. روند درخواست ویزا به وضعیت مهاجرت بستگانتان، بستگی دارد.

اگر می‌خواهید از طریق قانون اتحاد خانواده، به خانواده خود در روسیه بپیوندید، وضعیت ویزای کشور خود را برای سفر به روسیه بررسی کنید. شهروندان اکثر کشورها برای ورود به روسیه نیاز به ویزا دارند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد دریافت ویزای همراه روسیه به ادامه مطلب مراجعه کنید.

کدام اقوام می‌توانند به اقوام ساکن خود در روسیه بپیوندند؟

قانون اتحاد روسیه به طور کلی به همسر و بستگان نزدیک و وابسته (فرزندان، پدر و مادر و در برخی موارد پدربزرگ و مادربزرگ) محدود می‌شود. کسانی که به طور موقت برای کار، تحصیل، انجام امور تجاری یا دریافت ویزای بشردوستانه در روسیه هستند، می‌توانند با استفاده از ویزای همراه خانواده به همسر یا بستگان نزدیک خود بپیوندند یا آنها را همراهی کنند. برای دریافت ویزای همراه روسیه، باید از طریق فردی که در روسیه زندگی می‌کند، دعوتنامه‌ای تحت موافقت اداره امور مهاجرت روسیه برای شما ارسال شود.

همسر، فرزندان زیر 18 سال و فرزندان ناتوانی که جزو خانواده شهروندان روسیه هستند، باید فرم درخواست ویزا را امضا کنند؛ در این صورت می‌توانند ویزای همراه روسیه را دریافت کنند. همسر، فرزندان و والدین شهروندان روسیه نیز در صورت داشتن شرایط خاص می توانند برای اقامت یا شهروندی روسیه درخواست دهند.

کسانی که با ویزای مهاجرتی نیروی کار ماهر وارد روسیه می‌شوند، می‌توانند بدون نیاز به دعوتنامه به همسر، فرزندان و یا والدینشان ملحق شوند و آنها را همراهی کنند.

طبق قوانین اتحاد خانواده روسیه، بستگان نزدیک می‌توانند به افرادی که پناهنده کشور روسیه هستند، بپیوندند.

همچنین بستگان از هر نوعی می‌توانند برای پیوستن به اعضای خانواده در روسیه و اقامت 90 روز برای ویزای خصوصی روسیه درخواست دهند. این درخواست توسط سازمان امور مهاجرت روسیه (GUVM) بررسی می‌شود.

پیوستن به اقوام در روسیه با کمک اجازه اقامت موقت

امکان همراهی یا پیوستن به اقوام در روسیه با اجازه اقامت موقت وجود دارد. این کار فقط با دعوتنامه امکان پذیر است و بستگی به تصمیم سازمان امور مهاجرت روسیه، در مورد شما، دارد.

ساکنان خارجی که به طور موقت در روسیه با ویزاهای زیر زندگی می کنند، می‌توانند برای پیوستن یا همراهی با همسر یا بستگان تحت تکفل خود اقدام کنند:

 • ویزای تجاری روسیه
 • ویزای بشردوستانه روسیه
 • ویزای کاری روسیه
 • ویزای تحصیلی روسیه
 • ویزای تجاری

 ویزای تجاری معمولی برای اتباع ایران، اتباع سایر کشورها و افراد بدون تابعیت برای ورود به کشور روسیه برای مقاصد تجاری (سمینارها، کنفرانس ها، جلسات با شرکای تجاری، مذاکرات) صادر می شود. این ویزا بر اساس دعوتنامه صادر شده توسط وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه (MIA روسیه) یا وزارت امور خارجه روسیه (MFA روسیه) صادر می‌شود.

ویزای تجاری روسیه می‌تواند برای یک بار یا دو بار ورود تا 90 روز معتبر باشد؛ یا برای چند بار ورود تا 5 سال معتبر باشد. در عین حال، ویزای چند بار ورود از یک سال تا پنج سال به شرطی صادر می‌شود که یک شهروند ایرانی در دوره دو ساله قبل حداقل یک بار از ویزای تجاری چند بار ورود سالانه روسیه استفاده کرده باشد. مدت اقامت در کشور روسیه با ویزای تجاری چند بار ورود معمولی ممکن است از 90 روز برای هر دوره 180 روزه تجاوز نکند.

 • ویزای بشردوستانه روسیه

ویزای بشردوستانه روسیه نوعی از ویزای روسیه است که به دارنده آن اجازه می‌دهد تا برای اهداف زیر وارد روسیه شود:

 • ایجاد، تجدید یا تقویت پیوندهای دانشگاهی، فرهنگی یا اجتماعی-سیاسی.
 • شرکت در برنامه‌های ورزشی
 • انجام فعالیت‌های مذهبی
 • انجام کارهای مرتبط به خیریه
 • تامین کمک‌های بشردوستانه

ویزای بشردوستانه می‌تواند یک بار ورود، دو بار ورود یا چند بار ورود باشد. ویزای بشردوستانه یک بار ورود و دو بار ورود می‌تواند تا سه ماه اعتبار داشته باشد. ویزای بشردوستانه چند بار ورود می‌تواند تا یک سال اعتبار داشته باشد.

شهروندان کشورهای اتحادیه اروپا تنها کسانی هستند که می‌توانند ویزای چند بار ورود تا پنج سال اعتبار دریافت کنند. این به دلیل توافقنامه تسهیل روادید روسیه و اتحادیه اروپا است.

 • ویزای کاری روسیه

ویزای کار معمولی برای مقاصد کاری و بر اساس دعوتنامه صادر شده توسط وزارت امور داخلی روسیه، برای اتباع ایران، سایر کشورها و افراد بدون تابعیت برای ورود به فدراسیون روسیه صادر می‌شود و قابل تمدید است. مبنای تمدید ممکن است یک قرارداد کاری یا یک قرارداد مدنی اعم از کار یا خدمات باشد که طبق قوانین کشور روسیه منعقد شده است.

ویزای کاری روسیه ممکن است تنها برای یک دوره تا 90 روز یکبار ورود باشد. (به استثنای ویزاهای نیروهای کاری بسیار ماهر)

لطفا توجه داشته باشید؛ اگر شهروند ایرانی نیستید، لطفاً شرایط مدارک پشتیبان درخواست ویزا، نرخ هزینه ویزا و زمان رسیدگی را در وب سایت سفارت روسیه در کشور خود بررسی کنید.

 • ویزای تحصیلی روسیه

ویزای دانشجویی معمولی برای اتباع ایران و سایر کشورها و همچنین افراد بدون تابعیت برای ورود به فدراسیون روسیه با هدف تحصیل در مؤسسه آموزشی بر اساس دعوتنامه وزارت امور داخلی کشور روسیه صادر می‌شود. این ویزا بر اساس دعوتنامه صادر شده توسط وزارت امور داخلی کشور روسیه (MIA روسیه) یا وزارت امور خارجه روسیه (MFA روسیه) صادر می‌شود.

مهلت ویزای تحصیلی روسیه می‌تواند یک بار یا دو بار ورود باشد و تا 90 روز اعتبار دارد. تمدید ویزای بعدی توسط وزارت امور داخلی روسیه (MIA) با توجه به محل اقامت و ثبت مهاجرت با صدور ویزای چند بار ورود برای مدت اعتبار قرارداد ثبت نام که طبق قوانین آموزشی کشور روسیه تسویه شده است انجام می‌شود، اما نه بیشتر از یک سال برای هر ویزای بعدی.

لطفا اگر شهروند ایرانی نیستید، لطفاً شرایط مدارک پشتیبان درخواست ویزا، نرخ هزینه ویزا و زمان رسیدگی را در وبسایت سفارت روسیه در کشور تابعیت خود بررسی کنید.

قبل از سفر به روسیه باید در سفارت روسیه در کشور خودتان برای ویزا درخواست دهید. اگر ویزای همراه روسیه را برای ملاقات با شخصی با اقامت موقت دریافت می‌کنید، نمی‌توانید بیشتر از مدت زمانی که عضو ساکن روسیه وخانواده شما در این حضور دارد، در روسیه بمانید. همچنین در این مدت نمی‌توانید در روسیه کار یا تحصیل کنید.

اتباع خارجی با وضعیت اقامت موقت در روسیه نیز می‌توانند اعضای خانواده خود را از هر طریقی دعوت کنند تا با ویزای خصوصی روسیه با آنها ملاقات کنند. اعتبار این ویزا برای 90 روز است، اگرچه برای شهروندان آمریکایی که از دیپلمات‌های مستقر در روسیه بازدید می‌کنند، می‌تواند سه سال اعتبار داشته باشد.

پیوستن به اقوام در روسیه با اقامت دائم یا تابعیت

اتباع خارجی می‌توانند پس از یک سال برای اقامت دائم روسیه درخواست دهند. آنها متعاقباً پس از پنج سال اقامت دائم واجد شرایط شهروندی روسیه می‌شوند.

ساکنان خارجی با اقامت دائم روسیه هیچ حقوق خاصی در رابطه با ویزای همراه روسیه دریافت نمی‌کنند، مگر اینکه ویزای کاری نیروی بسیار ماهر روسیه را داشته باشند. همسران و بستگان وابسته نیز می‌توانند برای پیوستن به خانواده خود در روسیه برای ویزای همراه درخواست دهند. همچنین بستگان می‌توانند برای ویزای خصوصی روسیه درخواست دهند، اما این ویزا کوتاه مدت بوده و فقط تا 90 روز اعتبار دارد. اعطای اجازه اقامت موقت یا حق کار به عهده سازمان اداره امور مهاجرت روسیه (GUVM) است. اعضای خانواده نیز پس از یک سال می توانند برای اقامت دائم اقدام کنند.

کسانی که مایل به پیوستن به اعضای خانواده خود در روسیه و اقامت طولانی مدت هستند، باید برای مشاوره به دفتر محلی سازمان اداره امور مهاجرت روسیه مراجعه کنند.

کسانی که در روسیه ویزای مهاجرتی با مهارت بالا دارند، پس از ورود به روسیه، اجازه اقامت دائم 3 ساله دریافت می‌کنند و می‌توانند همسر، فرزندان و والدین خود را نیز به روسیه ببرند.

اگر تابعیت روسیه را دارید، همسر و فرزندان شما می‌توانند از طریق ویزای همراه روسیه به شما ملحق شوند. این ویزا برای سه ماه اعتبار دارد. کسانی که مایلند برای مدت طولانی تری در روسیه بمانند، می‌توانند برای اقامت موقت درخواست دهند و پرونده قوی‌تری برای اخذ شهروندی روسیه داشته باشند.

کسانی که اعضای نزدیک خانواده یا همسرشان شهروند روسیه است در اولویت مجوز اقامت هستند. افراد زیر واجد شرایط دریافت حق شهروندی کامل بدون انتظار کشیدن برای طی شدن پروسه کامل تابعیت پنج ساله هستند:

 • کسانی که حداقل یکی از والدین آنها شهروند روسیه است.
 • کسانی که حداقل سه سال با یک شهروند روسیه ازدواج کرده اند.
 • افراد دارای معلولیت که دارای فرزند توانمندی هستند که شهروند روسیه است.
 • کودکان یا افراد معلولی که قیم قانونی‌شان شهروند روسیه است.

فرآیند اپلای برای پیوستن به یکی از اقوام یا همسر در روسیه با ویزای همراه

برای اپلای کردن به روسیه به منظور همراهی کردن یا ملحق شدن به یکی از اعضای خانواده در این کشور، باید با سفارت روسیه در کشور خود تماس برقرار کنید تا توضیحات لازم را دریافت کنید.

مدارکی که برای این کار نیاز دارید بستگی به این دارد که در کدام کشور زندگی می‌کنید، اما به طور کلی شامل مدارک زیر می‌شود:

 • فرم اپلای تکمیل شده
 • پاسپورت
 • یک قطعه عکس از خودتان به انداره پاسپورت
 • مدرکی که رابطه شما با عضو خانواده‌ای که در روسیه به او ملحق می‌شوید را تایید کند
 • دعوتنامه ای که از طریق سازمان اداره امور مهاجرت روسیه (GUVM) دریافت کرده‌اید
 • گواهی پزشکی‌ای که ثابت کند دارای بیماری ایدز و کرونا نیستید

اگر با ویزای خصوصی وارد روسیه می‌شوید باید دعوتنامه‌ای را که سوی اعضای خانواده خود دریافت کرده‌اید را ارائه دهید. در صورت اینکه کسی بخواهد با ویزای همراه روسیه به این کشور وارد شود، خویشاوندی که شهروند روسیه است باید فرم درخواست ویزای او را امضا کند.

همه بازدید کنندگان خارجی که به روسیه سفر می‌کنند باید اقامت خود را در شعبه محلی سازمان اداره امور مهاجرت روسیه در مدت هفت روز پس از ورود ثبت کنند. این کار معمولا توسط سازمان و یا فردی که بازدید کننده را دعوت کرده است، انجام می‌شود. اگر تا هفت روز پس از ورود بازدید کننده به روسیه، ورودش در اداره امور مهاجرت ثبت نشود، می‌تواند باعث جریمه شدن شما توسط این سازمان و حتی در برخی موارد به اخراج شما از روسیه به طول بی‌انجامد.

تحصیل یا کار کردن در روسیه با ویزای همراه

برای اینکه بتوانید در روسیه به کار یا تحصیل بپرداید باید عضوی از خانواده‌تان که در روسیه حضور دارد، دارای ویزای نیروی کاری بسیار ماهر باشد و یا خودتان واجد شرایط درخواست شهروندی روسیه از طریق یک شهروند روسی، همانطور که در بالا گفته شد؛ باشید. باید برای دریافت مجوزهای کار یا تحصیل به سازمان اداره امور مهاجرتی روسیه مراجعه کنید. به طور معمول نمی‌توان به راحتی مجوزهای کار و یا تحصیل روسیه را به دست آورد. اغلب اوقات فقط به صورت مشروط می‌توانید به تحصیل یا کار کردن ادامه دهید و با سهمیه‌ها محدود می‌شوید. وقتی با ویزای همراه روسیه به یکی از بستگانتان ملحق می‌شوید که اقامت موقت دارد، به هیچ وجه نمی‌توانید مجوز کار یا مجوز تحصیل روسیه را دریافت کنید.

برای آگاهی بیشتر در مورد روند اخذ ویزای روسیه، انواع ویزاهای روسیه، ویزای تحصیلی روسیه، دانشگاه‌های روسیه و هر گونه اطلاعات دیگری در زمینه مهاجرت به روسیه به سایر مقالات ما مراجعه کنید.

هزینه اخذ ویزای همراه روسیه

هزینه دریافت ویزای همراه خانواده روسیه از کشوری به کشور دیگر و همچنین بسته به نوع ویزایی که انتخاب می‌کنید، بسیار متفاوت است. پس از مشورت با مشاور مهاجرتی، بهترین راه‌ را برای مهاجرت خود با ویزای همراه به روسیه شناسایی کنید، سپس میتوانید هزینه‌ها را به طور دقیق تخمین بزنید.

 موسسه مهاجرتی مهاجر دانش

روسیه، کشوری که بهترین دانشگاه‌ها و جذاب‌ترین بورسیه‌های تحصیلی را برای دانشجویان بین‌المللی از جمله ایرانی‌ها فراهم کرده است، طبیعتا خواهان زیادی نیز دارد و اخذ پذیرش از دانشگاه‌های آن کار ساده‌ای نیست. همچنین برای ورود به این کشور از طریق ویزای همراه، روش‌های مختلفی وجود دارد که با آگاهی کامل از آن‌ها می‌توانید به راحتی به روسیه مهاجرت کنید.

ما، موسسه مهاجرتی مهاجردانش برای ارائه‌ی انواع کمک‌ها در زمینه‌ی مهاجرت به روسیه در کنار شما خواهیم بود. موسسه‌ی ما متشکل از بهترین دانش‌آموختگان و متخصصان دانشگاه‌های ایران، ترکیه و روسیه است. این متخصصان، با تمام دانش و مهارت خود در مهاجرت تحصیلی، به متقاضیان مختلف که تمایل به مهاجرت تحصیلی در روسیه دارند کمک می‌کند تا به هدف خود، یعنی اخذ پذیرش و اقامت دائم این کشور دست پیدا کنند.

5/5 - (1 امتیاز)